Offentliga miljöer

Våra mattor finner man ofta i Kyrkor och på flera av landstingen runt om i Sverige.